Aktualności

23/02/2017
Seminarium dla przedsiębiorców pt. „BIAŁORUŚ – drzwi na wschód

Informujemy Państwa, że Kujawsko-Pomorskie COIE organizuje seminarium dla przedsiębiorców pt. „BIAŁORUŚ – drzwi na wschód. Wiarygodny partner w biznesie, jak nawiązać współpracę, mity i białoruska rzeczywistość”.
Wydarzenie będzie miało miejsce 7 marca br. w Toruniu – szczegóły w rozwinięciu newsa.

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Toruniu28/06/2016
RPO WK-P - konkursy

 

Harmonogram na 2016 rok naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P
 

Informacje na stronie20/06/2016
Innowacyjne przedsiębiorstwa-Raport Banku Światowego

Wg Banku Światowego - wiele polskich firm to tzw. „czempioni” innowacji, odpowiednie wsparcie pomogłoby im w dalszym rozwoju

„Czempioni” charakteryzują się dobrą dynamiką przychodów, dużymi wydatkami na badania i rozwój, wysokim odsetkiem sprzedaży na eksport oraz znaczącym udziałem kadry z wyższym wykształceniem technicznym.
„Czempioni” mają silne nastawienie kierownictwa na wzrost przedsiębiorstwa oraz szeroką sieć kontaktów z klientami, dostawcami i innymi partnerami.17/06/2016
Regionalne Inteligentne Specjalizacje (konsultacje)

Do 17.06.2016 trwały konsultacje nad dokumentem pn.


„Inteligentne specjalizacje województwa kujawsko-pomorskiego – charakterystyka obszarów inteligentnych specjalizacji dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”06/06/2016
WYSTARTOWAŁ nabór Bonów na innowację

 

06.06.2016 - rozpoczął się NABÓR WNIOSKÓW na dofinansowanie projektów dla firm MŚP w ramach konkursu PARP: 2.3.2 Bony na innowację dla MŚP


W zasadniczej treści wiadomości - przesyłam Państwu najważniejsze informacje na ten temat.

Jednocześnie bardzo serdecznie zapraszam do współpracy z uczelnią Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy, pragnę zapewnić, że posiadamy duże doświadczenie w realizacji przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, wykonaliśmy z firmami wiele projektów.
Służymy wsparciem już na etapie precyzowania pomysłu na projekt, jak również pomocą przy gromadzeniu informacji i danych potrzebnych przy pisaniu wniosku.01/06/2016
Wspieranie przedsiębiorczości


Na przełomie III i IV kwartału 2016 roku KPAI planuje ogłosić konkursy dla przedsiębiorców
w ramach których chce udzielać wsparcia na innowacyjne przedsięwzięcia.

KPAI zamierza zaproponować kompleksowy system dofinansowania innowacji
od pierwszego kontaktu przedsiębiorców z jednostkami naukowymi i badawczymi,
- poprzez wspieranie prac B+R i wykorzystania projektów demonstracyjnych i prototypów
w przedsiębiorstwach,
- po pomoc przy uzyskaniu ochrony patentowej.

Zaproponowane działania mają stanowić szeroką i spójną ofertę dla przedsiębiorców z regionu, dostosowaną do potrzeb i możliwości podmiotów funkcjonujących na rynku regionalnym.

Na stronie internetowej www.kpai.pl można śledzić informacje na ten temat.

Zapraszamy do nawiązania współpracy projektowej z naszą uczelnią Wyższą Szkołą Gospodarki
adres mailowy     inlab@byd.pl27/05/2016
Mapa Klastrów PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ponownie udostępnia Mapę Klastrów.

Mapa Klastrów w Polsce to prowadzona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości otwarta baza podstawowych danych na temat krajowych klastrów i ich koordynatorów, w tym branży w której działają, liczebności i struktury członków, potencjału do współpracy oraz danych kontaktowych. Mapa umożliwia wyszukiwanie klastrów w układzie branżowym, ze względu na lokalizację koordynatora (region) oraz po nazwie własnej klastra.

PARP zaprasza do rejestracji wszystkich klastrów funkcjonujących w Polsce i zachęca do korzystania z tej możliwości zaprezentowania informacji na temat danego klastra szerokiej grupie odbiorców.09/05/2016
BONY NA INNOWACJĘ DLA MŚP - kolejna edycja

PARP - Konkurs na dofinansowanie projektów
w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw"
poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP"

Zapraszam do współpracy z naszą uczelnią, pomożemy:
- w doprecyzowaniu Twojego pomysłu

- napisaniu wniosku

- realizacji projektu05/04/2016
Poradnik dla nowo powstałych firm

 

„Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą" - to wyróżniające się na rynku kompleksowe kompendium wiedzy, które w usystematyzowany sposób prezentuje najistotniejsze zagadnienia, z którymi spotykają się osoby stawiające pierwsze kroki w biznesie.24/03/2016
Weryfikacja standardów zarządzania w wybranych klastrach - edycja 2015

 

Pod koniec 2015 roku, PARP przeprowadziła weryfikację standardów zarządzania w wybranych klastrach, zlokalizowanych w różnych regionach Polski.
Weryfikacji zostały poddane 64 klastry.

Ogólny poziom spełnienia standardów był wysoki — wyniósł średnio 92% dla wszystkich analizowanych obszarów w Polsce.

 16/03/2016
Uproszczenie pierwszego biznesu

 

Prosta spółka akcyjna ma być pośrednim typem spółki, ulokowanym między spółką z ograniczoną odpowiedzialnością a obecnie funkcjonującą spółką akcyjną.08/03/2016
Technologie, które zmienią gospodarkę

Raport na temat przełomowych technologii, które zmienią życie, biznes i światową gospodarkę, przygotował McKinsey Global Institute, badawcze ramię tego koncernu.

12 technologii, które trafiły na listę, wg firmy konsultingowej, osiągnie niebywały wpływ na gospodarkę. Szacunki autorów raportu mówią, że do 2025 r. będzie to kwota 14-33 bln USD rocznie.05/03/2016
Welconomy Forum in Toruń 7-8 marca 2016r.

XXIII edycja Forum Gospodarczego w Toruniu

"Integracja i Współpraca. GOSPODARKA – NAUKA – INNOWACYJNOŚĆ"

 03/03/2016
News-SZYBKA ŚCIEŻKA

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)
w ramach konkursu dla dużych firm w tzw. "szybkiej ścieżce"
przyznało łącznie 146,3 mln zł dofinansowania na projekty badawczo-rozwojowe warte łącznie 311,1 mln zł.

Budżet konkursu wynosił 750 mln zł, a minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu-to 12 mln zł.
Przedsiębiorcy złożyli 114 wniosków o dofinansowanie, z których po ocenie ekspertów, NCBR wyłonił 12 najlepszych projektów, które otrzymają wsparcie w wysokości ponad 146 mln zł.

 

 24/02/2016
Nauka i biznes-MOŻNA WIEDZIEĆ WIĘCEJ

Efektywne zarządzanie infrastrukturą badawczą - publikacja  „Nauka i biznes: modele współpracy rynkowej z wykorzystaniem infrastruktury badawczej" na pewno pomoże w tym !

 15/02/2016
Konkurs dla startupów, firm rodzinnych i średnich firm wdrażających innowacje

UWAGA !!!

To już trzecia edycja konkursu "Impuls do biznesu", w którym do wygrania jest 100 tys. zł oraz możliwość pozyskania nawet 5 mln zł od inwestora.

Aby wziąć udział w rywalizacji należy do 2 marca br. wysłać zgłoszenie.11/02/2016
Wspieranie przedsiębiorczości (KPAI)

Działania KPAI w zakresie wspierania przedsiębiorczości w roku 2016

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji (KPAI) planujemy ogłosić konkursy dla przedsiębiorców i przeprowadzić nabory wniosków o dofinansowanie na przełomie III i IV kwartału 2016 roku.09/02/2016
ZAPROSZENIE do współpracy

Proponujemy Państwu współpracę przy inicjatywach i przedsięwzięciach projektowych, które zgodnie z nową perspektywą finansową na lata 2015-2020 mogą liczyć na wielowymiarowe wsparcie jako instrumenty podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności.

Szczegóły na temat aktualnych programów w rozwinięciu wiadomości !!!06/02/2016
KPAI-konsultacje eksperckie

Przedstawiciele naszej uczelni, zakwalifikowali się jako konsultanci w eksperckich grupach roboczych.

Celem prac było doprecyzowanie kryteriów i definicji Inteligentnych Specjalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach działań podejmowanych przez KPAI w zakresie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
 05/02/2016
Potężne wsparcie dla przedsiębiorstw na tworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (PO IR 2014-2020)

UWAGA: Nabór wniosków: od 01.03.2016r. do 29.04.2016r.

Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.
Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.
 01/02/2016
AKREDYTACJA-inLAB WSG

Laboratorium inLAB WSG będzie ubiegało się o akredytację, jako ośrodek innowacji świadczący usługi proinnowacyjne.

 19/01/2016
Nowy konkurs dla MŚP w woj. pomorskim

Działanie: Inwestycje w przedsiębiorstwach służące:

a) Poszerzeniu rynków zbytu lub palety oferowanych produktów/usług albo znaczącej poprawie ich jakości-projekty wpisujące się w obszary inteligentnej specjalizacji.

b) Poprawie efektywności, dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno – komunikacyjnych,

c) Redukcji wodo-, surowco-, materiało-, transporto- i energochłonności procesów produkcyjnych, tj. m.in.oszczędności surowców i energii oraz ograniczaniu emisji szkodliwych substancji do środowiska, i polegające na:
                     1) budowie, rozbudowie infrastruktury (m.in. obiektów, maszyn, instalacji, urządzeń),
                     2) unowocześnieniu składników majątku trwałego niezbędnego do prowadzenia i rozwoju    działalności gospodarczej,
                     3) realizacji zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmian w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną),
                     4) wprowadzaniu zmian organizacyjnych polegających na wdrożeniu systemów zarządzania przedsiębiorstwem, w tym systemów zarządzania środowiskowego, informatyzacji procesów produkcyjnych.02/12/2015
Testy użyteczności i inne badania w ramach PNiU

W ramach działań
uczelnianej Interdyscyplinarnej Pracowni Neuropsychologii i Użyteczności  (PNiU) możemy przeprowadzić testy użyteczności oraz inne badania.
Są one często WAŻNYM elementem niezbędnej nadbudowy części badawczej w projektach badawczo-rozwojowych, na które pozyskiwane jest dofinansowanie.

Więcej informacji w rozwinięciu newsa ...

 25/11/2015
SEMINARIA: Pracownia Neuropsychologii i Użyteczności

Pracownia już działa.
Prowadzimy badania  , a ich efekty są prezentowane na cyklicznych SEMINARIACH;
więcej inforamcji w rozszerzeniu newsa

 04/11/2015
Rozmowy o biznesie

Braliśmy udział w spotkaniu dotyczącym współpracy biznesowej:

"Klastry - od konkurencji do współpracy"29/10/2015
Dofinansowanie projektów w ramach Bonu na innowację dla MŚP

Możliwość skorzystania z dofinansowania projektów w ramach programu "Bon na innowację dla MŚP".

Został już tylko miesiąc, ostateczny termin składania wniosków to 30.12.2015
Bardzo serdecznie zapraszamy do współpracy, razem na pewno osiągniemy sukces 20/10/2015
WSG-autorem wyróżnionego projektu z FBiW

Projekt Wyższej Szkoły Gospodarki pt. "Doposażenie Pracowni Neuropsychologii i Użyteczności" - to jedyny projekt zgłoszony do konkursu i z sukcesem zrealizowany przez uczelnie wyższą28/09/2015
Zakończenie projektu Voucher Badawczy

„Voucher badawczy – skuteczny instrument wsparcia innowacyjnego rozwoju MŚP" - konkurs już zakończył  się.

Kreator Innowacyności / inLAB, ale oczywiście ogólnie Wyższa Szkoła Gospodarki, jako  uczelnia, która uplasowała się na 2-gim miejscu w ilości zrealizowanych voucherowych projektów badawczo-rozwojowych, uczestniczyła w podumowującej konferencji, która odbyła się 28.09.2015 r.03/08/2015
SZYBKA ŚCIEŻKA, Poddziałanie 1.1.1 PO IR

Trudne, ale nie niemożliwe !

Trwa cały czas konkurs na „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, tzw. SZYBKA ŚCIEŻKA, Poddziałanie 1.1.1 PO IR 2014- 2020, konkurs ogólnokrajowy.

Chętnie pomożemy Państwu w opracowaniu koncepcji przedsięwzięcia, a nawet wesprzemy na etapie pisania wniosku.

 01/07/2015
Powołanie klastra

Jak powołać klaster ?

        Jeśli dostrzegasz korzyści z powołania porozumienia klastrowego,
skontaktuj się z nami na każdym etapie przygotowań !!!

W rozwinięciu artykułu przepis na powołanie klastra :  krok po kroku ...10/06/2015
Klastering

Klastering /Wyższa Szkoła Gospodarki

Oferta współpracy:

Wsparcie na etapie preklastrowym (na podstawie umowy klasteringowej)
- doradztwo prawnoorganizacyjne
- opracowanie dokumentacji wzorcowej
- nabór członków i partnerów
- strona internetowa – wykonanie, domena
- skrzynka kontaktowa
- materiały informacyjne i promocyjne
- pomoc animatorów porozumień klastrowych

Współpraca z istniejącymi klastrami:
- opracowanie strategii rozwoju
- badania zlecone oraz wspólne projekty badawcze
- wsparcie projektowe
- szkolenia i rozwój współpracy
- usługi prawne, księgowe, marketingowe
- analiza sprawności powiązań klastrowych


Nasze doświadczenie

Inicjatywy klasteringowe:
- byLOT
- medical Bydgoszcz (inkubacja)
- inicjatywa we Włocławku (inkubacja)
- inLOT
- klaster przemysłów kreatywnych14/05/2015
"Współpraca" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dnia 14 maja 2015 r. w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące możliwości korzystania oraz zasad wdrażania działania "Współpraca" w ramach PROW 2014-2020.16/04/2015
Konferencja KPOP LEWIATAN - WSG

W Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, w wysmakowanych wnętrzach Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej odbyła się Konferencja, w której brali udział przedsiębiorcy zrzeszeni w KPOP LEWIATAN, członkowie Klastra Medycznego oraz pracownicy jednostek badawczo-rozwojowych uczelni (Kreatora Innowacyjności, Centrum Badań i Rozwoju inLAB, Pracowni Analiz Społecznych i Rynkowych).

Prowadzono dyskusję na temat poszerzenia współpracy B+R między uczelnią, a firmami oraz jednostkami otoczenia biznesu.

Podzielono się wiedzą na temat aktualnie dostępnych zewnętrznych źródeł finansowania projektów.

Przedstawiono prezentację "Neuromarketing - ścieżki współpracy nauki i biznesu"15/12/2014
Konkurs "Teraz Polska"

 Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”
rozpoczyna przyjmowanie wniosków konkursowych do jubileuszowej

XXV edycji Konkursu „Teraz Polska”24/11/2014
Pracownia Neuropsychologii i Użyteczności

Tytuł projektu:

Doposażenie Pracowni Neuropsychologii i Użyteczności

Okres realizacji: grudzień 2014 r. – maj 2015 r.01/07/2014
Badania podstawowe na WSG

Tytuł projektu:

"Przeprowadzenie badania podstawowego w zakresie możliwości wykorzystania elektronicznych systemów sterowania w badaniu funkcjonalności prototypów"
Okres realizacji: lipiec 2014r. – maj 2015r.20/05/2014
SZKOLENIE - inLAB

Realizatorzy projektu „inLAB – Innowacyjne laboratorium współpracy nauki i biznesu”” pragną zaprosić w dniach

Włocławek - 26.05.2014, 27.05.2014, 02.06.2014
Toruń - 02.06.2014, 03.06.2014, 09.06.2014
Bydgoszcz - 09.06.2014, 10.06.2014,16.06.2014

na bezpłatne szkolenia dot. implementacji procedur powstałych w ramach projektu. Tematyka szkoleń opracowana została w oparciu o zdiagnozowane potrzeby i dotyczy:

1) Zarządzania zespołem i kształtowania kompetencji pracowników Laboratorium
2) Marketingu usług badawczych, sprzedaży produktów
3) Wdrażania procedur, pozyskiwanie dofinansowania na działalność badawczo rozwojową14/05/2014
Konferencja - 14.05.2014

Szanowni Państwo

W odpowiedzi na prośbę dotyczącą przekazania prezentacji z konferencji podsumowujacej realizację projektu inLAB (Bydgoszcz, Hotel HolidayINN, 14.05.2014r.) poniżej prezentujemy materiały do pobrania w formacie PDF.02/03/2014
Konferencje promujące inLAB

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy wspólnie z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy i Uniwersytetem Mikołaja Kopernika uprzejmie zapraszają na cykl konferencji „inLAB – laboratoria współpracy nauki i biznesu”

11.04.2014 r. - Toruń, Toruński Inkubator Technologiczny, Business Link Toruń, ul. Łokietka 5

26.04.2014 r. - Inowrocław, "Solanki" Medical Spa, Wilkońskiego 23

14.05.2014 r. - Bydgoszcz, Hotel Holiday Inn, ul. Grodzka 36
 

 03/12/2013
Promujemy inLAB

Od grudnia 2013 do czerwca 2014 rozpoczynamy w inLAB intensywne działania upowszechniające i promujące. Przewidujemy min.
• Przygotowanie i kolportaż publikacji opisującej produkt finalny
• Zaktualizowanie i rozbudowa strony www projektu, stworzenie portalu z materiałami w formie elektronicznej
• Zorganizowanie konferencji podsumowujących efekty projektu (w 5 miastach regionu)
• Produkcję oraz emisję programów telewizyjnych promujących projekt i wypracowane procedury finalne
• Spotkania z władzami (decydentami) i przedstawicielami działów nauki uczelni wyższych (działania włączające)
• Spotkania z przedsiębiorswami24/11/2013
Wyniki walidacji - sukces inLAB !

Z przyjemnością informujemy, że produkty wypracowane w ramach naszego projektu, po ocenie przez eksperta zewnętrznego w trakcie walidacji otrzymały łączną ocenę 4.7 pkt (maks.5 pkt). W opinii czytamy min. „Opiniowany produkt finalny spełnia pod każdym względem wszystkie 7 kryteriów oceny, co w pełni uzasadnia jego pozytywną rekomendację” oraz "Produkt finalny projektu może być skuteczny zarówno dla szeroko pojętych kategorii docelowych odbiorców – ale przede wszystkim dla potencjalnych użytkowników modelu" Gratulujemy i dziękujemy wszystkim zaangażowanym w tworzenie sieci laboratoriów inLAB.20/10/2013
Co raz bliżej walidacji projektu inLAB

W dniu 06.11.2013 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na Placu Teatralnym 2 w sali 208 odbędzie się XVII posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej. Tematem spotkania będzie min. walidacja produktów finalnych wypracowanych w ramach naszego projektu: „inLAB -innowacyjne laboratorium współpracy nauki i biznesu”28/08/2013
Zakończenie procesu ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej.

Zakończenie procesu ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej.

Informujemy o zakończeniu procesu ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. Zarekomendowano wprowadzenie kilkunastu poprawek w modelu. Raporty z ewaluacji oraz więcej na temat sugerowanych poprawek przeczytasz w dalszej czesci artykułu.14/07/2013
Koniec testowania

Nasz projekt zakończył właśnie etap testowania. Z dumą informujemy, że udało się osiągnąć wszystkie pierwotne zamierzenia.

1) Zakończono testowanie opracowanego rozwiązania w postaci „Kwestionariusza potencjał środowiska akademickiego w zakresie predyspozycji do prac B+R”.

2) Zakończono testowanie uniwersalnego, adaptowalnego modelu funkcjonowania laboratorium inLAB zawierającego opis metody jego powoływania i prowadzenia Laboratorium01/05/2013
Jesteśmy wśród dobrych praktyk

inLAB - Innowacyjne laboratorium współpracy nauki i biznesu wśród dobrych praktyk POKL, więcej: http://www.mojregion.eu/program-operacyjny-kapital-ludzki/aktualnosci/czytaj/items/dobre-praktyki-pokl-galeria-realizowanych-projektow-21104.html04/04/2013
inLAB - na spotkaniu ekspertów OECD

W dniach 18-22 marca 2013 r. odbyła się wizyta studyjna ekspertów OECD w ramach wspólnego projektu MRR i OECD pn. „Umiejętności i kompetencje w zakresie przedsiębiorczości”. Eksperci odwiedzili Warszawę, Toruń, Bydgoszcz i Poznań.

W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele inLAB po stronie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Wyższej Szkoły Gospodarki oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.17/10/2012
Targi innowacyjności i wynalazczości Brussels Innova, 15-17 listopada 2012 r, Bruksela13/09/2012
stypendia dla doktorantów

zapraszamy do skłądania wniosków na stypendia dla doktorantów.

 11/09/2012
Współpraca z KPFP

Wsparcie dla firm

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ofertą kolejnego partnera labolatorium inLAB tj. Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego.10/09/2012
4. nabór wniosków o "Vouchery badawcze" w województwie kujawsko-pomorskim

nabór wniosków od 17 do 28 września 2012 r.29/03/2012
Zapraszamy do zapoznania się z artykułami promującymi projekt inLAB dostępnymi online

W ramach zakończenia I-szego etapu w prasie pojawiły się artykuły promujące projekt inLAB, stanowiące podsumowanie I-szego etapu projektu.28/03/2012
Wizyta studyjna na partnerskim Uniwersytecie Laurea

W dniach 19-23.03.2012 odbyła się wizyta studyjna na Uniwersytecie Laurea w Finlandii. Celem wizyty było omówienie i skonsultowanie powstałych produktów finalnych projektu tj. modelu tworzenia i funkcjonowania
laboratorium inLAB oraz "Kwestionariusza potencjału środowiska akademickiego w zakresie prac B+R".26/03/2012
Zakończenie I etapu projektu

Wraz z końcem marca następuje zakończenie I-szego etapu realizacji projektu innowacyjnego "inLAB - innowacyjne laboratorium współpracy nauki i biznesu".

 14/03/2012
Konferencja podsumowująca I-szy etap projektu

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy wspólnie z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy i Uniwersytetem Mikołaja Kopernika organizują konferencję pt.„inLAB – laboratoria współpracy nauki i biznesu”. Celem konferencji jest podsumowanie I-szego etapu projektu „inLAB – innowacyjne laboratorium współpracy nauki i biznesu”.05/12/2011
Staże personelu projektu na Uniwersytecie Laurea

Pracownicy projektu odbyli staże w fińskich laboratoriach SIDlab zlokalizowanych na Uniwersytecie Laurea. W wyjeździe do Finlandii wzięli udział konsultant merytoryczny, kierownik projektu oraz koordynator projektu po stronie partnera.30/11/2011
Pogłębiona diagnoza i analiza sytuacji w zakresie transferu wiedzy

W pierwszym kwartale realizacji projektu zrealizowano szereg badań, których celem było zdiagnozowanie sytuacji w zakresie transferu wiedzy z uczelni do przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim. Odbyły się badania fokusowe, analizy case study uczelni, wywiady pogłębione przedsiębiorstw. Efektem są 2 raporty dotyczące sytuacji na uczelniach i przedsiębiorstwach w kontekście transferu wiedzy.28/11/2011
Witamy nowego partnera w projekcie

W listopadzie do realizacji projektu dołączył nowy partner - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
 20/11/2011
Eksperci tworzący produkt finalny

Zatrudnieni zostali eksperci, których zadaniem jest opracowanie procedur tworzenia i funkcjonowania inLAB oraz przygotowanie „Kwestionariusza badania potencjału środowiska akademickiego w zakresie prac B+R”01/09/2011
inLAB - rozpoczęcie realizacji projektu

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne we współpracy z Wyższą Szkołą Gospodarki i Uniwersytetem Laurea z Finlandii rozpoczęło realizację projektu innowacyjne pt. „inLAB – innowacyjne laboratorium współpracy nauki i biznesu” w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki