Konkurs

W dniach od 5 grudnia 2012 r. do 15 stycznia 2013 r. inLAB przy WSG prowadzi nabór formularzy zgłoszeniowych w konkursie "Innowacyjny przedsiębiorca”.

Zwycięzcy otrzymają bon badawczy inLAB na realizację przedsięwzięcia badawczo-rozwojowego.


Alokacja w konkursie wynosi 18 tys. zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na sfinansowanie realizacji co najmniej jednego projektu.
 

Informacje na temat konkursu udzielane są:
- od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00
- telefonicznie: (52) 567 07 20 lub 508 467 553
- mailowo: inLAB@byd.pl
- w siedzibie inLAB przy WSG, ul. Garbary 2, budynek C, pokój C7, 85-229 Bydgoszcz.
 

DOKUMENTY KONKURSOWE DO POBRANIA:

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Wzór umowy z Beneficjentem

Formularz o pomocy de minimis