Zrealizowane projekty

W okresie testowania inLAB o zrealizowaliśmy szereg innowacyjnych projektów. Poniżej niektóre z nich:

 • LAPART Arkadiusz Bartylak (Branża: Informatyczna, Siedziba: Łabiszyn, Wielkość: mikro). Projekt polegający na stworzeniu „Inteligentnego systemu do zarządzania stanem magazynowym zintegrowanego z kanałami dystrybucyjnymi”.
   
 • Przedsiębiorstwo Turystyczno-Gastronomiczne Twierdza Toruń – Fort IV (Branża: Turystyczna, Siedziba: Toruń, Wielkość: Małe)
  Projekt polegający na: opracowaniu ulepszeń w zakresie oferowanej przez Beneficjenta usługi pn. „Zwiedzanie z duchami”. Opracowanie ma charakter dokumentu, a jego celem jest wypracowanie koncepcji automatyzacji i synchronizacji działań w zakresie wytwarzania usługi pod nazwą „Zwiedzanie z duchami”.
 • Airon Investments S.A.(Branża: Metalowa, Siedziba: Bydgoszcz, Wielkość: małe)
  Projekt polegający na: opracowaniu dokumentacji technicznej prototypu urządzenia do pomiaru kąta gięcia blachy w prasie o nacisku 2000 ton i długości 15,2 m,
   
 • Miejskie Zakłady Komunikacyjne w Bydgoszczy sp. z o.o (Branża: Transport publiczny, Siedziba: Bydgoszcz, Wielkość: duże)
  Projekt polegający na: opracowaniu raportu dotyczącego optymalizacji zużycia paliwa w autobusach komunikacji miejskiej w Bydgoszczy
   
 • Leśny Park Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o.o. (Branża: Turystyczna, Siedziba: Bydgoszcz, Wielkość: średnie)
  Projekt obejmował badanie profilu i zachowań rekreacyjnych LPKiW w Myślęcinku wraz z ocena wybranych założeń strategicznych poszerzających i uatrakcyjniających ofertę usługową i funkcjonalną obiektu.

Ponadto zespół inLAB zainicjował i nawiązał współpracę Uczelni z przedsiebiorstwami województwa min. w ramach Bonu na Innowację oraz Vouchera Badawczego w zakresie takich prac B+R jak:

 • Opracowanie założeń i studium wykonalności systemu e-koperta.
 • Dekompozycja kolorytu skóry na podstawie pojedynczego obrazu.
 • Hybrydowa lampa solarna. Opracowanie lampy hybrydowej wyposażonej w LED-owe źródło światła oraz moduł fotowoltaiczny do wytwarzania energii elektrycznej. Najważniejszymi zaletami takich lamp jest samowystarczalność energetyczna, dzięki której lampa nie wymaga podłączenia do sieci energetycznej.
 • Projekt i opracowanie inteligentnego systemu zarządzania stanami magazynowymi
  i konstruowania oraz dostarczania zamówień na linii firma-dostawca, firma-klient. Przeprowadzenie niezbędnych badań w zakresie zastosowania metod sztucznej inteligencji oraz inżynierii oprogramowania. Badania i prace badawczo-rozwojowe na rzecz wprowadzenia innowacji procesowych w zakresie gospodarki magazynowej – opracowanie narzędzia pn. „inteligentna mapa magazynu”.
 • Opracowanie systemu umożliwiającego znakowanie i identyfikację przesyłek pocztowych
  z wykorzystaniem technologii identyfikacji radiowej.
 • Przygotowanie dokumentacji technicznej usługi i urządzenia do automatycznego tworzenia ankiet i opracowywania wyników badań.
 • inteligentny system sterowania procesem magazynowania i wydatkowania energii pochodzącej ze źródeł energii odnawialnej.
 • Optymalizacja procesu sprzedaży produktów finansowych. Przygotowanie aplikacji zawierającej narzędzia umożliwiające wykonanie symulacji finansowych i zbieranie informacji o kliencie.
 • Wdrożenie systemu wewnętrznych szkoleń on-line pracowników. Możliwość prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem platformy e-learningowej bez konieczności fizycznej obecności w centrali wnioskodawcy. Obniżenie kosztów funkcjonowania i podniesienie jakościświadczonych usług.
 • Produkt innowacyjny dla firmy opodatkowanej w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Aplikacja umożliwiająca rejestrowanie dodatkowych zdarzeń gospodarczych. Innowacyjny produkt pozwalający na skuteczne realizowanie podstawowej zasady „going concern” zarówno
  w warunkach operacyjnych, jak i w perspektywie długiego horyzontu czasowego. Profesjonalne wsparcie procesu logistycznego świadczenia usługi.
 • Rozbudowanie strony internetowej firmy o e-learningowy system społecznościowo-szkoleniowy do kontaktów z klientami. Projekt umożliwi prowadzenie kursów i konsultacji on-line w ramach profesjonalnych szkoleń w zakresie tenisa ziemnego (w jednej firmie), konsultacji diagnostyczno-terapeutycznych z pacjentami (w drugiej firmie).