Voucher badawczy

Voucher badawczy

nabór wniosków na 4-tą edycję trwał do 28 września

Realizatorem projektu: Program pilotażowy w województwie kujawsko-pomorskim „Voucher badawczy” jest Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców.

VB-to projekt finansowany ze środków europejskich polegający na przyznawaniu dotacji dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego na projekty rozwojowo-badawcze prowadzone we współpracy z uczelniami i innymi jednostkami naukowo-badawczymi.

Istnieją dwa typy VB.

UWAGA! Pomagamy zainteresowanym firmom napisać wniosek

typ 1 - Voucher badawczy na pierwszy kontakt z jednostką

  • przeznaczony na zainicjowanie kontaktu przez mikro, małych lub średnich przedsiębiorców prowadzących działalność w województwie kujawsko-pomorskim z jednostką naukową (np. uczelnią wyższą) poprzez zakup usług badawczo-rozwojowych,
  • o ten typ vouchera mogą starać się wyłącznie firmy z sektora MSP, które nie korzystały do dnia złożenia wniosku z usług jednostki naukowej w zakresie prac badawczo-rozwojowych,
  • maksymalna wartość wsparcia w postaci vouchera to kwota do 25 tys. zł. Nie są wymagane własne środki finansowe,
  • realizacja usługi i jej rozliczenie finansowe może obejmować maksymalnie okres 8 miesięcy. Przedsiębiorca może korzystać z tego typu vouchera tylko jednokrotnie.

typu 2 - Voucher badawczy na rozwój współpracy badawczo-rozwojowej:

  • przeznaczony na zakup usługi/usług przez mikro, małych lub średnich przedsiębiorców prowadzących działalność w województwie kujawsko-pomorskim od jednostki naukowej,
  • z tego typu vouchera mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy prowadzili w przeszłości współpracę z jednostką naukową w zakresie usług badawczo-rozwojowych,
  • maksymalna wartość wsparcia w postaci vouchera to kwota do 50 tys. zł. Wymagany jest wkład własny w wysokości 20% od wysokości wsparcia,
  • realizacja usługi i jej rozliczenie finansowe może obejmować maksymalnie okres 12 miesięcy. Przedsiębiorca może korzystać z tego typu vouchera jednokrotnie.

Więcej szczegółów dotyczących konkursu znajdą Państwo na stronach Kujawsko-Pomorskigo Związku Pracodawców i Przedsiębioorców z Bydgoszczy, który jest organizatorem komkursu. www.vb.kpzpip.pl

KOMUNIKAT:

Komunikat w sprawie Voucherów

Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców uprzejmie informuje, że w zakończonym w czerwcu br. trzecim naborze wniosków o dotacje dla firm planujących realizować projekty innowacyjne przy wsparciu jednostek naukowych w projekcie "Program pilotażowy w województwie kujawsko-pomorskim Voucher badawczy", przedsiębiorcy złożyli ogółem 59 wniosków, z czego 38 dotyczy Vouchera typu 1 - na rozpoczęcie współpracy z jednostką naukową, a 21 Vouchera typu 2 - na rozwój współpracy z jednostką naukową.

Wnioski dotyczą: mechaniki, elektromechaniki i elektrotechniki - 24, informatyki i telekomunikacji - 19, biotechnologii, chemii i przetwórstwa spożywczego - 10, budownictwa - 1, innych dziedzin gospodarki - 5.

Przedsiębiorcy chcą współpracować z następującymi instytucjami naukowymi z województwa kujawsko-pomorskiego: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy - 30 firm, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - 11 i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 6, po 2 wnioski dotyczą współpracy z: Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu, Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy,
Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów - Oddział Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Sterowania Napędów w Toruniu i Towarzystwem Naukowym w Toruniu. 6 przedsiębiorców wybrało do współpracy jednostki naukowe poza województwem kujawsko-pomorskim.

Rozstrzygnięcie 3. naboru powinno nastąpić we wrześniu 2012 roku.

Jednocześnie Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców przypomina, że we wrześniu 2012 roku (17-28.09.2012) planowany jest OSTATNI nabór wniosków o udzielenie wsparcia w formie Vouchera badawczego. Zapraszamy!