Kwestionariusz

W ramach projektu stworzono narzędzie diagnozujące - "Kwestionariusz potencjału środowiska akademickiego w zakresie prac B+R". Istotą tego narzędzia jest pomiar takich aspektów jak styl pracy w zespole, stosunek do innowacyjności, gotowości podjęcia prac B+R czy umiejętności w zakresie poszukiwania nowych rozwiązań.

KWESTIONARIUSZ WERSJA ONLINE WSG

KWESTIONARIUSZ WERSJA ONLINE UMK

Wersja PDF: KWESTIONARIUSZ POTENCJAŁU ŚRODOWISKA AKAD. W ZAKRESIE PRAC B+R (v.final)

Opracowana została wstępna wersja podręcznika, która zawiera opis metody badawczej, opis teorii i sposobu doboru grup empirycznych, procedurę badania, informacje dotyczące charakterystyki psychometrycznej testu, a więc jego trafności, rzetelności itd. oraz klucz odpowiedzi z rozbudowanym komentarzem do poszczególnych wymiarów kompetencji w zakresie prac B+R.

PODRĘCZNIK DO NARZĘDZIA

 

Uzupełnieniem kwestionariusza jest aplikacja sieciowa możliwa do zainstalowania na serwerze każdej uczelni. Aby otrzymać aplikację wraz z instrukcją instlacji skontaktuj się bezpośrednio z kadrą najbliższego inLAB lub wyślij wiadomość e-mail do zespołu realizyjącego projekt: inlab@byd.pl lub inlab@pte.bydgoszcz.pl.

Poniżej znajdują się poszczególne wersje narzędzia jakie powstały w trakcie jego opracowywania oraz raport z analizy statystycznej po badaniu pilotażowym.

Kwestionariusz - wersja z badania pilotażowego
Raport z badania trafności i rzetelności