Do pobrania

 

PRODUKT FINALNY INLAB - PODRĘCZNIK

 


 

AKTUALIZACJA (01.09.2013) - PRODUKT DO WALIDACJI

Model funkcjonowania laboratorium inLAB

Kwestionariusz potencjału środowiska akademickiego w zakresie prac B+R

 


 

Raporty i dokumenty powstałe na etapie "Pogłębionej Diagnozy i Analizy":

Raporty z badania focusowego:

1) FGI - Działy Nauki

2) FGI - Stażyści 8.2.1

3) FGI - Przedsiebiorcy

Raporty badań Case Study w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy (Uczelnia niepubliczna) oraz Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Uczelnia publiczna):

1) Case Study

Raporty całościowy:

1) Raport całosciowy - Analiza danych zastanych

2) Raport całościowy - Analiza badań na potrzeby projektu

 

Wstępna wersja produktu finalnego w postaci modelu funkcjonowania i tworzenia laboratoriów inLAB

Model funkcjonowania laboratorium inLAB wraz z załącznikami

A.1. Zakres obowiązków dyrektora inLAB

A.2. Zakres obowiązków specjalisty ds. badań i rozwoju

A.3. Zakres obowiązków pracownika biura

A.4. Kwartalna ocena wdrożenia ocen procedur „Zarządzania”

A.5. Scenariusz oceny danych sprawozdawczych

A.6. Propozycja uchwały senatu

B.1. Wybrane symulacje w ramach Wariantu 1

B.2. Wybrane symulacje w ramach Wariantu 2

B.3. Wybrane symulacje w ramach Wariantu 3

B.4. Narzędzie do analizy przepływów finansowych

C.1. Wzór karty klienta

C.2. Przykłady notatek prasowych

C.3. Przykładowy plan akcji promocyjnej

C.4. Mapa strony www

D.1. Wzór kosztorysu projektu badawczego

D.2. Najwazniejsze elementy oferty dla przedsiębiorstwa

D.3. Najwazniejsze elementy umowy miedzy uczelnia a przedsiebiorstwem

D.4. Kwestionariusz ewaluacyjny projektu badawczego

E.1. Karta opisu stanowiska dyrektora inLAB

E.2. Karta opisu stanowiska specjalisty ds. B+R

E.3. Karta opisu stanowiska pracownika biura

E.4. Ścieżka szkoleń dla dyrektora

E.5. Ścieżka szkoleń dla specjalisty ds. B+R

E.6. Ścieżka szkoleń dla pracownika biura

E.7. Kwestionariusz do badania potrzeb szkoleniowych dyrektora

E.8. Kwestionariusz do badania potrzeb szkoleniowych specjalisty ds. B+R

E.9. Kwestionariusz do badania potrzeb szkoleniowych pracownika biura

E.10. Automotywacja - kwestionariusz diagnozujacy

E.11. Zarządzanie ludźmi w inLAB - test wiedzy

E.12. Zarządzanie sobą w czasie - test wiedzy

E.13. Zarządzanie zasobami ludzkimi - ocena i motywowanie - kwestionariusz diagnozujacy

E.14. Zarządzanie zasobami ludzkimi - test wiedzy

E.15. Arkusz ewaluacji procedur zarzadzania kompetencjami

E.16. Program szkolenia: Poznaj swój inLAB - program wdrozenia pracownika do organizacji

E.17. Program szkolenia: Innowacyjnosc w biznesie, specyfika realizacji projektów B+R przez inLAB

E.18. Program szkolenia: Obsługa klienta w inLAB

E.19. Program szkolenia: Techniki sprzedazy w inLAB

E.20. Program szkolenia: Wystąpienia publiczne pracowników inLAB

E.21. Program szkolenia: Automotywacja i zaangażowanie pracowników inLAB


F.1. Regulamin Ochrony Własności Intelektualnej inLAB

F.2. Umowa z podmiotem realizującym zadanie (twórca)

F.3. Umowa o pracę pracownika inLAB

F.4. Umowa z podmiotem zlecającym prace inLAB

F.5. Umowa licencyjna

F.6. Umowa know-how

F.7. Umowa o dokonanie wynalazku

F.8. Arkusz ewaluacji procedur ochrony własnosci intelektualnej