Laboratoria

Pragniemy zaprosić do zapoznania się z wstępną wersją jednego z produktów finalnych projektu tj. procedurami tworzenia i funkcjonowania laboratoriów inLAB.
Model jest częścią strategii złożonej do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Poniżej załączamy opracowanie składające się z 5 rozdziałów:
I    analiza sytuacji w zakresie transferu wiedzy między uczelniami a środowiskiem biznesu
II   diagnoza w oparciu o wcześniejszą analizę
III  procedury funkcjonowania laboratoriów w 6 obszarach:
     a) zarządzanie laboratorium inLAB,
     b) finansowanie jednostki,
     c) współpraca z przedsiębiorstwami, marketing i PR,
     d) finansowanie projektów badawczo–rozwojowych,
     e) zarządzanie kompetencjami pracowników,
     f) ochrona własności intelektualnej
IV  implementacja wyżej wymienionych procedur
V   porównanie modelu laboratorium inLAB z modelem fińskich SIDlabów

Model  funkcjonowania laboratorium inLAB

Integralną częścią opracowania są załączniki, dostępne poniżej, a także w zakładce „Do pobrania”.
 

A.1. Zakres obowiązków dyrektora inLAB

A.2. Zakres obowiązków specjalisty ds. badań i rozwoju

A.3. Zakres obowiązków pracownika biura

A.4. Kwartalna ocena wdrożenia ocen procedur „Zarządzania”

A.5. Scenariusz oceny danych sprawozdawczych

A.6. Propozycja uchwały senatu 

B.1. Wybrane symulacje w ramach Wariantu 1

B.2. Wybrane symulacje w ramach Wariantu 2

B.3. Wybrane symulacje w ramach Wariantu 3

B.4. Narzędzie do analizy przepływów finansowych

C.1. Wzór karty klienta

C.2. Przykłady notatek prasowych

C.3. Przykładowy plan akcji promocyjnej

C.4. Mapa strony www

D.1. Wzór kosztorysu projektu badawczego

D.2. Najwazniejsze elementy oferty dla przedsiebiorstwa

D.3. Najwazniejsze elementy umowy miedzy uczelnia a przedsiebiorstwem

D.4. Kwestionariusz ewaluacyjny projektu badawczego

E.1. Karta opisu stanowiska dyrektora inLAB

E.2. Karta opisu stanowiska specjalisty ds. B+R

E.3. Karta opisu stanowiska pracownika biura

E.4. Scieżka szkoleń dla dyrektora

E.5. Scieżka szkoleń dla specjalisty ds. B+R

E.6. Scieżka szkoleń dla pracownika biura

E.7. Kwestionariusz do badania potrzeb szkoleniowych dyrektora

E.8. Kwestionariusz do badania potrzeb szkoleniowych specjalisty ds. B+R

E.9. Kwestionariusz do badania potrzeb szkoleniowych pracownika biura

E.10. Automotywacja - kwestionariusz diagnozujacy

E.11. Zarządzanie ludźmi w inLAB - test wiedzy

E.12. Zarządzanie sobą w czasie - test wiedzy

E.13. Zarządzanie zasobami ludzkimi - ocena i motywowanie - kwestionariusz diagnozujacy

E.14. Zarządzanie zasobami ludzkimi - test wiedzy

E.15. Arkusz ewaluacji procedur zarzadzania kompetencjami

E.16. Program szkolenia: Poznaj swój inLAB - program wdrozenia pracownika do organizacji

E.17. Program szkolenia: Innowacyjnosc w biznesie, specyfika realizacji projektów B+R przez inLAB

E.18. Program szkolenia: Obsługa klienta w inLAB

E.19. Program szkolenia: Techniki sprzedazy w inLAB

E.20. Program szkolenia: Wystąpienia publiczne pracowników inLAB

E.21. Program szkolenia: Automotywacja i zaangażowanie pracowników inLAB


F.1. Regulamin Ochrony Własności Intelektualnej inLAB

F.2. Umowa z podmiotem realizującym zadanie (twórca)

F.3. Umowa o pracę pracownika inLAB

F.4. Umowa z podmiotem zlecającym prace inLAB

F.5. Umowa licencyjna

F.6. Umowa know-how

F.7. Umowa o dokonanie wynalazku

F.8. Arkusz ewaluacji procedur ochrony własnosci intelektualnej